The Digital Experience Conference

Audyt KRI

Krajowe Ramy Interoperacyjności

Witamy na stronie RODO.inteko.pl!

Jest to miejsce, gdzie znajdziesz wszystkie niezbędne informacje na temat kompleksowej ochrony danych osobowych Twojego biznesu.

 Jesteśmy specjalistami w dziedzinie ochrony danych i oferujemy szereg usług związanych z audytem KRI.

Znaczenie audytu KRI wynika z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Zachowanie zgodności z wymaganiami KRI (Krajowe Ramy Interoperacyjności) jest kluczowe dla zabezpieczenia danych oraz zgodnego funkcjonowania każdej jednostki sektora finansów publicznych lub firmy.

Przeprowadzenie audytu KRI jest niezbędne, aby sprawdzić, czy firma działa zgodnie z wymaganiami prawnymi, ale także, aby zidentyfikować potencjalne ryzyka oraz znaleźć sposoby na zabezpieczenie swoich danych przed nieautoryzowanym dostępem.

Nasze doświadczenie w branży ochrony danych sprawia, że jesteśmy w stanie zaproponować Państwu najbardziej odpowiednie rozwiązania związane z audytem KRI.

Podczas tego procesu przeprowadzimy wnikliwą analizę infrastruktury IT, wskazując zagrożenia oraz rekomendacje do podejmowania działań ochronnych.

Nasze usługi są skoncentrowane na zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani audytem z zakresu KRI, zapraszamy do kontaktu z nami już dziś.

Jesteśmy gotowi pomóc w stworzeniu strategii ochrony danych i przeprowadzeniu audytu KRI zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Audyt KRI (audyt Krajowych Ram Interoperacyjności) zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku wyróżnia podstawowe i najważniejsze zagadnienia dla działów IT.

Wśród nich wyróżnia się politykę prywatności, minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w sieci informatycznej oraz minimalne wymagania dotyczące systemów informatycznych.

Dzięki naszej wiedzy z zakresu bezpieczeństwa informacji, wszystkie warunki, które zostały opisane w rozporządzeniu, zostaną przez Państwa firmę spełnione.

Oferujemy sprawdzenie prawidłowości zabezpieczeń systemów IT, weryfikację oprogramowania, analizę błędów oraz ich skuteczne zwalczanie, dzięki któremu systemy Państwa jednostki będą bezpieczne.